Diễn Đàn Điện Tử Ứng Dụng

Forum trao đổi chia sẽ giải quyết các vấn đề liên quan đến mạch điện tử


  Led Nút Nhấn

  Share

  Admin
  Admin

  Tổng số bài gửi : 57
  Điểm tích lũy : 115
  Đã được thích : 20
  Join date : 12/03/2015
  Age : 27
  Đến từ : Thanh Hóa - TP.HCM

  Led Nút Nhấn

  Bài gửi by Admin on 15/02/17, 09:45 am

  #include "led.h"
  #include "delay.h"
  #include "key.h"
  #include "sys.h"
  #include "beep.h"

  /************************************************
  WWW.STM32VN.COM
  ************************************************/


  int main(void)
  {
  vu8 key=0;
  delay_init();
  LED_Init();
  KEY_Init();
  BEEP_Init();

  while(1)
  {
  key=KEY_Scan(0); //tim KEY PRES
  if(key)
  {
  switch(key)
  {
  case WKUP_PRES:
  BEEP=!BEEP;
  break;
  case KEY2_PRES:
  LED0=!LED0;
  break;
  case KEY1_PRES:
  LED1=!LED1;
  break;
  case KEY0_PRES:
  LED0=!LED0;
  LED1=!LED1;
  break;
  }
  }else delay_ms(10);
  }
  }

  Đăng nhập tải Code

   Hôm nay: 14/12/18, 08:47 pm